test2
October 23

Novi član uprave društva

– Janku Gogolja daje se suglasnost od strane HANFE za obavljanje funkcije člana uprave društva Uxor grupe d.o.o. na novi mandat u trajanju 5 (pet) godina -dana 21. srpnja 2022.

– Sandri Pezdevšek daje se suglasnost od strane HANFE za obavljanje funkcije člana uprave društva Uxor grupe d.o.o. na novi mandat u trajanju 5 (pet) godina – dana 21. srpnja 2022.

test2
August 4

Novi član uprave društva

Janku Gogolji daje se suglasnost od strane HANFE za obavljanje funkcije člana uprave društva Uxor grupe d.o.o. na mandat u trajanju 5 (pet) godina
-01.01.2017 stupio je na snagu Zakon o faktoringu