Faktoring

Domaći Faktoring je jedno-faktorski sustav gdje su svi sudionici faktoring transakcije; Dužnik, Klijent i Faktor; hrvatski rezidenti. Dospijeća ovih transakcija ne premašuju 180 dana.

SAZNAJ VIŠE

Obrnuti faktoring

Faktor izravno plaća Klijentovog dobavljača i time preuzima dobavljačevo potraživanje od klijenta. Klijent izdaje Faktoru mjenicu u korespondentnom iznosu potvrđujući svoju poziciju Dužnika.

SAZNAJ VIŠE

Eskont mjenica

Faktor otkupljuje s diskontom od Klijenta mjenicu danu od Dužnika kao instrument plaćanja. Mjenica mora biti indosirana na Faktora od strane Klijenta kako bi Faktor imao regresno pravo naplate prem Klijentu u slučaju neplaćanja od strane Dužnika.

SAZNAJ VIŠE
Faktoring

Faktoring

Obrnuti faktoring

Obrnuti faktoring

Eskont mjenica

Eskont mjenica

Prednosti faktoringa

  • Korištenjem naših usluga možete precizno upravljati svojim novčanim tijekom jer imate stalan izvor gotovine.
  • Znajući da potraživanja možete prodati, možete ponuditi povoljnije uvjete plaćanja svojim kupcima (dulju odgodu plaćanja)
  • Postižete veću konkurentnost na tržištu kroz povećane narudžbe, brže plaćanje dobavljaču omogućuje dodatni rabat
  • Nemate potrebe za kreditom koji možda zbog iskorištenosti limita ili nedostatnih instrumenata osiguranja ne bi mogli dobiti

Partner tvrtka

docking

Certifikat

lincoln
Let no feeling of discouragement prey upon you, and in the end you are sure to succeed.
Abraham Lincoln