Domaći faktoring

Domaći Faktoring je jedno-faktorski sustav gdje su svi sudionici faktoring transakcije; Dužnik, Klijent i Faktor; hrvatski rezidenti.

Dospijeća ovih transakcija ne premašuju 180 dana!

Razlikujemo tri vrste domaćeg faktoringa:

1. Faktoring s regresom

Klijent ustupa potraživanje od Dužnika Faktoru. Faktor isplaćuje predujam Klijentu u iznosu između 80% i 100% od ukupnog ustupljenog iznosa neto od kamate i naknade. Faktor naplaćuje potraživanje izravno od Dužnika te u slučaju izostanka naplate naplaćuje od Klijenta.

2. Faktoring bez regresa

Ista transakcija kao i Faktoring s regresom u svim aspektima osim jednog. Faktor može naplatiti ustupljeno potraživanje isključivo od Dužnika.

3. Obrnuti faktoring ( Dobavljački faktoring)

Faktor izravno plaća Klijentovog dobavljača i time preuzima dobavljačevo potraživanje od klijenta. Klijent izdaje Faktoru mjenicu u korespondentnom iznosu potvrđujući svoju poziciju Dužnika. Transakcija je ekonomski opravdana ako Dobavljač nudi Klijentu veći diskont za prijevremeno ili pravovremeno plaćanje nego što je trošak faktoringa. Faktor se naplaćuje isključivo od Klijenta koji je ujedno i Dužnik. Dužnik uglavnom ima opciju podmiriti svoju obvezu prema Faktoru ustupom novog potraživanja prihvatljivog Faktoru.

Ugovor o faktoringu, cesija.

Instrumenti osiguranja: Zadužnica Klijenta, po mogućnosti i Dužnika