Eskont mjenica

Faktor otkupljuje s diskontom od Klijenta mjenicu danu od Dužnika kao instrument plaćanja. Mjenica mora biti indosirana na Faktora od strane Klijenta kako bi Faktor imao regresno pravo naplate prem Klijentu u slučaju neplaćanja od strane Dužnika.