Međunarodni faktoring

Međunarodni Faktoring je uglavnom dvo-faktorski sustav s četiri sudionika faktoring transakcije; Dužnik, Klijent, Domaći Faktor i Strani Faktor. Dospijeća ovih transakcija ne premašuju 120 dana.

Razlikujemo dvije vrste međunarodnog faktoringa:

1. Izvozni Faktoring

Klijent ustupa potraživanje od Dužnika u inozemstvu Domaćem Faktoru. Domaći Faktor potpisuje međufaktorski ugovor s Stranim Faktorom koji je rezident iste jurisdikcije kao i Dužnik. Domaći Faktor isplaćuje predujam u iznosu između 70% i 90% od ukupno ustupljenog iznosa neto od kamate i naknade. Domaći Faktor naplaćuje se izravno od Dužnika te u slučaju izostanka naplate naplaćuje se od Stranog Faktora.

2. Uvozni Faktoring

Pri Uvoznom Faktoringu jurisdikcije iz Izvoznog Faktoringa su obrnute. Klijent u inozemstvu ustupa potraživanje od Dužnika Stranom Faktoru. Strani Faktor potpisuje međufaktorski ugovor s Domaćim Faktorom koji je rezident iste jurisdikcije kao i Dužnik. Strani Faktor isplaćuje predujam Klijentu umanjen za ugovoreni depozit i troškove transakcije. Strani Faktor naplaćuje se izravno od Dužnika te u slučaju izostanka naplate naplaćuje se od Domaćeg Faktora. Zbog relativno visokog troška dvo-faktorskog sustava, niski kreditni rejting Hrvatske i ekonomiju okrenutu uvozu, ovakve transakcije se često financiraju i kroz Dobavljački Faktoring.

Ugovor o faktoringu, cesija.

Instrumenti osiguranja: Zadužnica Klijenta. Ako je Klijent iz inozemstva potrebna je zadužnica klijentovog partnera koji je rezident iste jurisdikcije kao Domaći Faktor.