test2
June 1

Imenovanje interne revizije

UXOR Grupa imenovala je društvo ATF savjetovanje d.o.o. za obavljanje poslova interne revizije. Društvo ATF savjetovanje d.o.o. ima značajno iskustvo u poslovima revizije, interne revizije, financijskog i poreznog savjetovanja te je predan i pouzdan partner UXOR Grupe.