test2
July 15

Zakon o Faktoringu

Hrvatski Sabor donio je Zakon o Faktoringu 15. srpnja 2014. godine kojim se reguliraju poslovi faktoringa i poslovanje društava za faktoring. Inicijalni rok za uskladu sa zakonom je bio 1. kolovoz 2015. godine koji je naknadno odgođen za 1. travanj 2016. godine.

UXOR Grupa pristupila je procesu usklade u grupi društava koja se već bave faktoringom. UXOR Grupa obavljat će poslove faktoringa dok će se obavljanje ostalih djelatnosti poslovnog savjetovanja, upravljanja društvima i investicijskog poslovanja prepustiti društvu GYAS d.o.o.