Novi član uprave društva

Janku Gogolji daje se suglasnost od strane HANFE za obavljanje funkcije člana uprave društva Uxor grupe d.o.o. na mandat u trajanju 5 (pet) godina
-01.01.2017 stupio je na snagu Zakon o faktoringu