Obavljanje poslova revizije financijskih izvješća

Imenovanje revizije – Uxor grupa je u 2016 imenovala društvo Anis revizija d.o.o. za obavljanje poslove revizije financijskih izvješća društva