Stupio je na snagu Zakon o faktoringu

01.01.2017 stupio je na snagu Zakon o faktoringu