Nova članica Uprave

UXOR Grupa imenovala je gđu. Sandru Pezdevšek za Članicu Uprave za Financije i Upravljanje Rizicima. Gđa. Pezdevšek je u svojoj karijeri prethodno obnašala dužnosti Voditeljice Računovodstva i Kontrolinga u vodećem samostalnom društvu za faktoring u hrvatskoj te članice uprave za financije u vodećem društvu za razminiranje u Europi.